jump to navigation

Lusifers evangelium – Tom Egeland (2009) mars 28, 2010

Posted by magnusnohr in Uncategorized.
add a comment


Karakter: 6
Lest : mars 10
Lengde: 475 sider

Et årtusengammelt manuskript, «Lucifers evangelium», utløser en serie med kidnappinger og drap i vår egen tid. En småpike blir innesperret i en kiste. En far stilles overfor et ultimatum på liv og død. Da arkeologen Bjørn Beltø – kjent fra «Sirkelens ende» og «Paktens voktere» – kommer over det gamle manuskriptet, må han unnslippe dulgte forfølgere for å komme til bunns i et 4500 år gammelt mysterium. I ruinene av Babels tårn i Irak gjør Bjørn og en gruppe arkeologer et funn som snur opp ned på hele vår forestilling om sivilisasjonenes opphav. For bak det hele skjuler det seg en hemmelighet så ufattelig, at verken Bjørn eller hans kolleger våger å tro på sannheten de avdekker

Reklamer